Regulamin klubu

 1. W zajęciach uczestniczą dzieci tylko i wyłącznie z rodzicem / opiekunem.
 2. Pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka leży po stronie rodziców i opiekunów.
 3. Do zadań instruktora należy prowadzenie zajęć, a nie opieka nad dzieckiem. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach.
 4. Instruktor nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 5. Zajęcia trwają 1,5 godziny.
 6. W miarę wolnych miejsc udział w zajęciach można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego, po uprzednim zapisaniu się na zajęcia.
 7. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.
 8. Można uczestniczyć w jednych zajęciach bezpłatnych jeden raz w tygodniu.
 9. Na zajęcia przyjmowane są zapisy. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.
 10. Uczestnicy zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne.
 11. W przypadku dłuższej przerwy niż dwa tygodnie instruktor przyjmuje na zajęcia osobę z listy rezerwowej.
 12. Instruktor nie jest zobowiązany prowadzić pełnej czasowo lekcji w przypadku spóźnienia dziecka.
 13. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do zmiany obuwia i przychodzenia na zajęcia punktualnie.
 14. Rodzice wyrażają zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonanie zdjęć podczas zajęć oraz zamieszczania ich na stronie internetowej i Facebooku – w/w podpunkt nie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.
 15. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest lista obecności prowadzona przez instruktora.
 16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 17. Każdy, kto przychodzi do Klubu, współtworzy Klub. A zatem: bawimy się, spotykamy, ale też aktywnie działamy.
 18. Prowadzący zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.
 19. Wykupienie karnetu uważa się za zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 20. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe opłacanie należności.
 21. W przypadku zakończenia opłaconego okresu zajęć, przedłużenie i opłata za nowy okres zajęć musi być dokonane z góry. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w/w terminie, miejsce nie jest rezerwowane i może być wykorzystane przez inne dziecko.
 22. Opłaty poniesionej za zajęcia nie można zwrócić.