Zajęcia ogólnorozwojowe.

Zapraszamy Mamy, Ojców, dzieci do żoliborskiego “Klubu Mamo Tato”na zajęcia- zabawy dla dzieci i rodziców, rozmowy “przy kawie” dla rodziców.

Spotkania odbywają się przy ul.Cieszkowskiego 1/3lok.76. Są to zajęcia nieodpłatne- dofinansowane przez Urząd m.st.Warszawy.

Zapisy prowadzi Joanna Strzeżysz : 509970199, asia@klubmamotato.pl

Zajęcia prowadzą:

poniedziałek – Anna Rymarczuk: 721 814 301, (pierwsza grupa 9.00- 10.30, druga grupa 10. 45-12.15)

wtorek – Anna Rymarczuk: 721 814 301, ( grupa 10.00-11.30)

czwartek- Joanna Strzeżysz: 509 970 199, (pierwsza grupa 9.00- 10.30, druga grupa 10. 45-12.15)

Jaki jest cel zajęć , które organizujemy w Klubie?

W zajęciach z dzieckiem może uczestniczyć mama, tata, babcia, dziadek.

Celem zajęć jest stymulacja do wszechstronnego rozwoju dziecka. W czasie każdego spotkania oddziaływania są świadomie dobierane tak by kształtować nowe umiejętności, utrwalać nabyte sprawności i rozwijać zmysły. Poprzez zabawę dziecko kształtuje schemat własnego ciała, uczy się orientacji w przestrzeni, doskonali motorykę małą i dużą.

Z naszych obserwacji wynika, że dzieci, które korzystały w takiego rodzaju zajęć łatwiej przechodzą proces adaptacji do przedszkola.

Takie wspólne baraszkowanie pozwala lepiej poznać swojego malucha oraz buduje bliską więź pomiędzy dorosłym a dzieckiem. Dzięki obecności innych dzieci maluch uczy się swoich pierwszych kontaktów społecznych, a opiekunom daje możliwość spotkania innych rodziców i wymianę doświadczeń.

To czas przeznaczony na wspólne bycie i działanie z dzieckiem, podążanie za jego potrzebami, wspólną radosną zabawę i rozwój psychomotoryczny. Spotkania dostarczą również rodzicom pomysłów na kreatywne spędzania czasu z dzieckiem i edukacyjne zabawy.

Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody pracy m.in.:

Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
To metoda która poprzez ruch stymuluje rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka. Celem tej metody jest rozwinięcie świadomości samego siebie, własnego ciała i otaczającej przestrzeni a także nawiązanie bliskiego kontaktu z innymi osobami po przez ruch i dotyk.

Zabawy fundamentalne
To program wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci oparty na teorii 8 inteligencji Gardnera (językowej, logiczno-matematycznej, muzycznej, przestrzennej, interpersonalnej, intrapersonalnej, ruchowej i przyrodniczej). Zabawy pozwalają dziecku poznawać otaczający świat a rodzicom możliwości dziecka.

Zabawy różnymi technikami plastycznymi
Przesypywanie kasz, ryżu, wyrabianie masy solnej czy malowanie palcami to działania, które sprawiają dziecku wielką frajdę jednocześnie kształtują w nim poczucie sprawczości, sprzyjają rozwojowi koordynacji wzrokowo-ruchowej a także dają możliwość poznania różnych bodźców dotykowych.

Projekt współfinansuje:

logo_miasto_warszawa2

image-1

10404366_843721725648297_1137636252267242451_n

IMG_2120

1913396_875714825782320_2239741586057957894_o

 image-3(1)

image-2(1)