zespół

10960423_896998393653963_4880074228489458097_o(2)

Iza Waś– pedagog, otrzymała stopień nauczyciela mianowanego, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, absolwentka Szkoły Trenerów w Stowarzyszeniu Opta, ukończyła szereg kursów z zakresu pedagogiki zabawy, twórczego rozwoju dziecka, zabaw plastycznych m.in.w Centrum Szkoleniowym Klanza, Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Aktualnie pracuje na stanowisku pedagoga specjalnego w Przedszkolu Integracyjnym nr45 w Warszawie. Założycielka, przyjaciółka Żoliborskiego Klubu MamoTato. Prywatnie mama pięcioletniej Janki i dwuletniego Lubka.

10341882_759300190757118_1394815456061078967_n

Joanna Strzeżysz- magister pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej, ukończyła też podyplomowe studia z zakresu arteterapii. Interesuje się sztuką dziecięcą i sztuką twórców nieprofesjonalnych, dlatego też często na jej zajęciach w ruch idą farby. Pracuje w grupie integracyjnej w pobliskim przedszkolu. Koordynator klubu MamoTato.

10330421_759183564102114_9167496391526832453_n

Anna Rymarczuk– pedagog, absolwentka UW Wydział pedagogiczny, współpracowała ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, gdzie odbyła szkolenie i prowadziła zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Konflikt- jak go oswoić”. W 2011r pracowała jako wolontariusz w Klubie Mamo Tato, współprowadzi zajęcia dla rodziców i dzieci. Uczestniczka Klubu Mamo Tato.

Monika Ciechomska – Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W ramach programu „Pomoc Rodzicom” pracuję z rodzicami małych dzieci- prowadzę warsztaty dla rodziców, wykłady psychologiczne, konsultacje indywidualne i pracę w diadzie matka-dziecko.
Od kilku lat prowadzę szkolenia dla profesjonalistów pracującymi z małymi dziećmi.
W pracy posługuję się teoriami systemowymi, psychodynamicznymi i psychoanalitycznymi.
Swoją pracę psychoterapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.
Zdobyte kwalifikacje:
dwuletnia Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, czteroletnie Studium Terapii Rodzin, szkolenie kończące się certyfikatem mentora metody SAFE, aktualnie jestem uczesniczką czteroletniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów i kandydatem na członka tego instytutu.
Ukończyłam szereg kursów poszerzających wiedzę z zakresu psychoterapii, relacji rodzic-dziecko, wczesnej więzi m.in.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Więzi i style przywiązania”, „Wprowadzenie do problematyki psychiatrii niemowląt”, „Badanie skalą Brazeltona NBAS”, kurs metody wideotreningu, Kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej.

Magdalena Kocon-Różycka – Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W 2005 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii UW. Psychoterapii uczyłam się w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA gdzie szkoliłam się w pracy indywidualnej i w pracy z rodzinami. Przez kolejny rok brałam udział w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzonym w Laboratorium Psychoedukacji. Kolejne czteroletnie szkolenie rozpoczęłam 2010 w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Jestem również kandydatem na członka tego instytutu. Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta indywidualny, par i grupowy. W międzyczasie ukończyłam szereg kursów poszerzających moją wiedzę na temat psychoterapii oraz relacji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt i małych dzieci min: kurs mediacji rodzinnej, kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” , szkolenie kończące się certyfikatem mentora metody SAFE, programu promującego bezpieczne przywiązanie, kursy z psychiatrii niemowląt w tym czynny udział w seminarium z obserwacji niemowląt metodą Ester Bick. Na początku mojej drogi zawodowej byłam związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, gdzie pracowałam z rodzinami. W tym okresie odbywałam liczne staże w ośrodkach interwencyjnych i i poradniach pomocy psychologicznej. Od 2008 roku jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od kilku lat realizuje program wsparcia i pomocy dla rodzin „Pomoc Rodzicom” w ramach, którego prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców oraz konsultacje i pracę w diadzie matka-dziecko. Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę w oparciu o teorie systemowe i psychoanalityczne.
Pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanego superwizora PTP